ΦΥΤΑ

 

1

Ποια είναι τα βασικά μέρη των φυτών;

1

Α. φύλλα

Β. βλαστός

Γ. ρίζα

 

 

2

Μπορείτε να αναφέρετε τα μέρη της ρίζας;

2

Α. κεντρική ρίζα

Β. παράρριζα

Γ. καλύπτρα

 

 

3

Σε τι χρησιμεύει η ρίζα στα φυτά;

3

Οι ρίζες στηρίζουν τα φυτά, απορροφούν και μεταφέρουν νερό και χρήσιμες ουσίες προς το υπόλοιπο φυτό. Σε ορισμένες ρίζες αποθηκεύονται θρεπτικά συστατικά.

 

 

4

Ποια είναι τα μέρη του βλαστού;

4

Α. μάτια

Β. γόνατα

Γ. μασχάλες

 

 

5

Ποια είναι η σημασία το βλαστού για τα φυτά;

5

Μέσα από το βλαστό μεταφέρεται νερό και διάφορες ουσίες σε όλα τα μέρη του φυτού.

 

 

6

Προς τα πού αναπτύσσεται η ρίζα;

6

Η ρίζα αναπτύσσεται πάντοτε προς τα κάτω.

 

 

7

Προς τα πού αναπτύσσεται ο βλαστός;

7

Ο βλαστός αναπτύσσεται πάντοτε προς τα πάνω και με κατεύθυνση προς το φως.

 

 

8

Ποια φύλλα ονομάζουμε απλά και ποια σύνθετα;

8

Τα φύλλα που σε κάθε κοτσάνι (μίσχος) αντιστοιχεί ένα φύλλο λέγονται απλά, ενώ αν αντιστοιχούν περισσότερα φύλλα λέγονται σύνθετα.

 

 

9

Ποια λειτουργία ονομάζουμε διαπνοή;

9

Διαπνοή ονομάζουμε τη λειτουργία των φυτών κατά την οποία αποβάλλουν νερό από τα φύλλα τους.

 

 

10

Από ποιο μέρος του φυτού γίνεται κυρίως η διαπνοή;

10

Η διαπνοή των φυτών γίνεται από τα φύλλα και κυρίως από την κάτω πλευρά, γιατί εκεί υπάρχουν περισσότερα στόματα.

 

 

11

Πώς τρέφονται τα φυτά;

11

Τα φυτά παίρνουν νερό από το έδαφος και διοξείδιο του άνθρακα από την ατμόσφαιρα και με τη βοήθεια του φωτός που δεσμεύει η χλωροφύλλη παράγουν άμυλο.

 

 

12

Πώς ονομάζουμε τη λειτουργία παρασκευής αμύλου;

12

Η λειτουργία παρασκευής αμύλου λέγεται φωτοσύνθεση

 

 

13

Ποια στοιχεία είναι απαραίτητα για την παρασκευή αμύλου;

13

Για την παρασκευή αμύλου είναι απαραίτητο το φως του ήλιου, η χλωροφύλλη, το διοξείδιο του άνθρακα και το νερό που περιέχει θρεπτικά συστατικά.

 

 

14

Ποιο αέριο απελευθερώνεται στο περιβάλλον κατά τη φωτοσύνθεση;

14

Οξυγόνο.

 

 

15

Από ποια μέρη του φυτού γίνεται η αναπνοή;

15

Η αναπνοή γίνεται από όλα τα μέρη του φυτού.

 

 

16

Ποιο αέριο παίρνει το φυτό από το περιβάλλον και ποιο δίνει σε αυτό κατά την αναπνοή;

16

Παίρνει οξυγόνο και δίνει διοξείδιο του άνθρακα.

 

 

17

Η φωτοσύνθεση και η αναπνοή είναι αντίθετες λειτουργίες. Μπορείτε να σχολιάσετε την πρόταση αυτή;

17

Στη φωτοσύνθεση τα φυτά παίρνουν από το περιβάλλον διοξείδιο του άνθρακα και αποβάλλουν οξυγόνο.

Αντίθετα στην αναπνοή παίρνουν από το περιβάλλον οξυγόνο και αποβάλλουν διοξείδιο του άνθρακα.