Τα μέρη του φυτού fyta.jpg

Άσκηση αντιστοίχισης

Διάλεξε τη σωστή απάντηση

To 1 ονομάζεται:
To 2 ονομάζεται:
To 3 ονομάζεται: