ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΥΛΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

 

 

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΤΑΞΗ

ΤΙΤΛΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ

ΑΡΧΕΙΟ

Α΄ Γυμνασίου

Χρόνοι των ρημάτων

7 ασκήσεις που αφορούν στους χρόνους των βαρύτονων ρημάτων Ενεργητικής και Μέσης φωνής.

Σ. Σταμάτη

Α΄ Γυμνασίου

Επαναληπτικές ασκήσεις

Σετ 10 ασκήσεων. Καλύπτονται τα γραμματικά και τα συντακτικά φαινόμενα που αναφέρονται στην ύλη της συγκεκριμένης τάξης (φωνήεντα, σύμφωνα, δίφθογγοι, τόνοι, πνεύματα - το ρήμα ειμί - οι προσωπικές αντωνυμίες εγώ και σύ - τα ουσιαστικά α΄, β΄ και γ΄ κλίσης - δομή πρότασης (υποκείμενο, αντικείμενο, κατηγορούμενο) - ειδικό και τελικό απαρέμφατο - χρόνοι ρημάτων στην οριστική, ενεργητικής και μέσης φωνής).

Σ. Σταμάτη

Β΄ Γυμνασίου

Ιλιάδα

Άσκηση συμπλήρωσης κενών με το Hotpotatoes για την Ιλιάδα, η υπόθεση του έργου.

Β. Κάσσος

Β΄ Γυμνασίου

Υποτακτική, Ευκτική, Προστακτική

5 ασκήσεις που αφορούν στην Υποτακτική, Ευκτική και Προστακτική των βαρύτονων ρημάτων ενεργητικής και μέσης φωνής.

Σ. Σταμάτη

Β΄ Γυμνασίου

Παρατακτική και Υποτακτική

Παρατακτική και Υποτακτική σύνδεση των προτάσεων: 7 ασκήσεις σε Hot Potatoes.

Σ. Σταμάτη

Β΄ Γυμνασίου

Επαναληπτικές ασκήσεις (1)

7 ασκήσεις  (Υποτακτική, Ευκτική, Προστακτική - Αφωνόληκτα ουσιαστικά Γ΄κλίσης - Ανήρ, Γυνή, Παις - Ημιφωνόληκτα ουσιαστικά Γ΄κλίσης - Επίθετα Γ΄ κλίσης - Αντωνυμίες - Μονόπτωτα και Δίπτωτα ρήματα).

Σ. Σταμάτη

Β΄ Γυμνασίου

Επαναληπτικές ασκήσεις (2)

8 ασκήσεις (Απρόσωπα ρήματα, Απρόσωπες εκφράσεις - Παρατακτική και Υποτακτική σύνδεση των προτάσεων - Δευτερεύουσες προτάσεις - Ονοματικοί Ομοιόπτωτοι και Ετερόπτωτοι προσδιορισμοί - Επιρρηματικοί προσδιορισμοί - Μετοχή Συνημμένη και Απόλυτη).

Σ. Σταμάτη

Γ΄ Γυμνασίου

Ελένη

"Ελένη", του Ευριπίδη: άσκηση συμπλήρωσης κενών Hot Potatoes για την τραγωδία "Ελένη", του Ευριπίδη.

Β. Κάσσος

Γ΄ Γυμνασίου

Ελένη

"Ελένη", του Ευριπίδη: σειρά 7 ασκήσεων Hot Potatoes για την εισαγωγή στην τραγωδία "Ελένη", του Ευριπίδη.

Σ. Σταμάτη

Γ΄ Γυμνασίου

Όρνιθες

"Όρνιθες", του Αριστοφάνη: σειρά 5 ασκήσεων Hot Potatoes για την εισαγωγή στην κωμωδία "Όρνιθες", του Αριστοφάνη.

Σ. Σταμάτη

Γ΄ Γυμνασίου

Εισαγωγή στην κωμωδία (1)

Ασκήσεις σε Hot Potatoes.

Σ. Σταμάτη

Γ΄ Γυμνασίου

Εισαγωγή στην κωμωδία (2)

Ασκήσεις σε Hot Potatoes.

Σ. Σταμάτη

Γ΄ Γυμνασίου

Συνηρημένα ρήματα

5 ασκήσεις με Hot Potatoes, οι οποίες αφορούν στα συνηρημένα ρήματα.

Σ. Σταμάτη

Γ΄ Γυμνασίου

Δευτερεύουσες προτάσεις

4 ασκήσεις με Hot Potatoes, οι οποίες αφορούν στις δευτερεύουσες προτάσεις της Αρχαίας Γλώσσας.

Σ. Σταμάτη

 

Τελευταία ενημέρωση: 23-Οκτ-2011


 

web html hit counter code

από 23/09/08

Copyright © 2008 eduportal.gr
free hit counters here.