ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΥΛΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

 

 

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΤΑΞΗ

ΤΙΤΛΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ

ΑΡΧΕΙΟ

Όλες οι τάξεις

Λάθη στη χρήση της γλώσσας

Σειρά 10 γλωσσικών ασκήσεων σε Hot Potatoes. (Κατάλληλες για όλες τις τάξεις του Γυμνασίου). 

Σ. Σταμάτη

Α΄ Γυμνασίου

Συλλαβισμός, Δίψηφα φωνήεντα και σύμφωνα, Δίφθογγοι

Συλλαβισμός, Δίψηφα φωνήεντα και σύμφωνα, Δίφθογγοι: 4 ασκήσεις σε Hot Potatoes.

Σ. Σταμάτη

Α΄ Γυμνασίου

Μέρη του λόγου, ΟΜ και ΡΜ, λεκτικά σύνολα

Περιλαμβάνει 5 ασκήσεις για τα μέρη του λόγου, το ονοματικό και ρηματικό μέρος μιας πρότασης και για τα λεκτικά σύνολα.

Σ. Σταμάτη

Α΄ Γυμνασίου

Υποκείμενο, Κατηγορούμενο, Αντικείμενο

5 ασκήσεις που αφορούν στις μορφές του ΟΜ και ΡΜ της πρότασης, στο Ρήμα (αμετάβατο, μεταβατικό, συνδετικό), και στο Υποκείμενο, Κατηγορούμενο και Αντικείμενο.

Σ. Σταμάτη

Α΄ Γυμνασίου

Είδη των προτάσεων (1)

Σειρά 3 ασκήσεων για τα είδη της πρότασης (απλή, επαυξημένη, σύνθετη, ελλειπτική).

Σ. Σταμάτη

Α΄ Γυμνασίου

Είδη των προτάσεων (2)

Σειρά 7 ασκήσεων οι οποίες αφορούν στα είδη των προτάσεων ως προς τη δομή, το περιεχόμενο, την ποιότητα και τη σχέση τους με άλλες.

Σ. Σταμάτη

Α΄ Γυμνασίου

Κατηγορίες των ουσιαστικών

5 ασκήσεις με Hot Potatoes, που αφορούν στις κατηγορίες των ουσιαστικών.

Σ. Σταμάτη

Γ΄ Γυμνασίου

Πλάγιες ερωτηματικές προτάσεις

3 ασκήσεις σε Hot Potatoes.

Σ. Σταμάτη

Γ΄ Γυμνασίου

Δευτερεύουσες επιρρηματικές προτάσεις

Σειρά 9 ασκήσεων σε Hot Potatoes, για τις Επιρρηματικές προτάσεις (Αιτιολογικές, Τελικές, Αποτελεσματικές, Υποθετικές, Εναντιωματικές, Χρονικές και Αναφορικές)

Σ. Σταμάτη

 

Τελευταία ενημέρωση: 23-Οκτ-2011


 

web html hit counter code

από 23/09/08

Copyright © 2008 eduportal.gr
free hit counters here.